Over 50 år erfaring

Gullvakten er heleid av gull og sølvvareprodusenten Sigmund Espeland A/S (espeland.no) som er en av Norges største fabrikker i bransjen. Gullsmedmester Sigmund Espeland med 50 års erfaring står ansvarlig for kontroll og verdivurdering av gull og sølv som blir sendt inn.

Espeland var også med på å starte i 2009, den første bedriften i Norge som baserte seg på nettbasert kjøp av gammelt gull og sølv.

Vi benytter i tillegg til faglig bedømming, som foregår ved hjelp av kjente gullsmedtester, også røntgenapparater for 100 % korrekt bedømming av ditt gull og sølv.

På grunn av vår faglige kompetanse og erfaring garanteres riktig bedømming. Ved eventuelle avvik vil du bli ringt opp av Espeland med forklaring.

Våre vekter er til enhver tid godkjent av Justervesenet.